6066 8889

marketingstrategi

Strategi for din digitale tilstedeværelse

Vi skal snakker om jeres ønsker og behov for at din virksomhed kan gro. Jeg kommer med oplæg på en marketingstrategi og plan for udførsel. Vi arbejder med målgrupper, muligheder, annoncering og meget mere.
Vi skal sammen gennem din problemstilling og analyser på denne for at komme frem til en marketingstrategi som tager udgangspunkt i din virksomhed.

Vi skal skære din udfordring helt ud i pap: Hvad er udfordringen og hvordan kan jeg hjælpe dig?

Først når problemet er synliggjorde kan vi se på analysen. I analysen skal vi se på din forretning, dine kunder og hvilket budskab du skal formidle. Vi skal kigge på hele din forretning for at jeg er helt sikker på at forstå den – jeg skal forstå din målgruppe og dit produkt.

Uden en marketingstrategi for sine indsatser, kommer man let til at bruge unødvendige ressourcer, hvor man ikke får det mest mulige ud af sin investeringer – både mandetimer og økonomi!

De-Average | marketingstrategi

trin for trin

6 trin til en effektiv marketingstrategi

Når man bevæger sig ud på ukendt vand, vil du som minimum anvende et kort for ikke at fare vild. At bevæge sig fremad og udvikle sin forretning, er noget vi alle gør i vores dagligdag som selvstændig. Alle virksomheder, små som store, har brug for en strategi – et kort at navigere efter. Det digitale landkort har mange forskellige ruter at vælge, men her er det vigtig at vælge dem hvor dine kunder går.

Trin 1: Indsaml alle fakta

Før du begynder at se fremad, skal du vide hvor du er lige nu med din forretning. Du skal kigge på de resultater du har opnået før, se på alle områder af din forretning og finde frem til de områder der fungere bedst og hvor du få de bedste resultater. Her er det vigtig at være realistisk og erkende de områder hvor man kunne have været bedre – og herefter se på de muligheder der ligger foran dig.

Der findes mange forskellige redskaber til at hjælpe med denne proces – her vil jeg anbefale at kigge på en SWOT-analyse. Her kigger du på dine interne og eksterne styrker og svagheder.

Har du brug for mere viden om SWOT-analyse findes der mange gode site med gode forklaringer.

Trin 2: Vision for fremtiden

Her skal du kigge på din forretnings mål og retning for fremtiden, hvilken mål har du på kort og på langt sigt. Her skal du beskrive din forretnings formål og værdier, som du mener er de rette for netop din forretning. Dette område er tæt knyttet til mission og derfor kan du med fordel udvikle disse 2 dele på samme tid.

Trin 3: Udvikle en mission

Her skal du fokusere på de primær mål, som ligger tæt op af det formål som forretningen har. Her får du et skitseret op hvad du skal gøre på kort sigt for at realisere den langsigtede plan for at udvikle din forretning. Jeg har selv været denne øvelse igennem og fandt det anvendelig at bruge HV spørgsmål for at præsisere de mål jeg har for min forretning i fremtiden. Start med at stille dig selv dette spørgsmål: ”Hvor er min forretning om 5 år”. Forsæt herefter med f.eks. følgende:

Hvad gør jeg?
Hvordan gør jeg det?
Hvem gør jeg det for?
Hvilken værdi bringer jeg?

De-Average | marketingstrategi
De-Average | strategimål

Trin 4: Strategiske mål

Du skal nu kigge på dine strategiske mål for alle dine forretningsområder. De skal fremhæve dine prioriteringer og have alle nødvendige informationer med.

Ved at du kigger tilbage på din SWOT-øvelse, Trin 1, har du alle dine styrker og svagheder identificeret og du skal nu integrere alle disse kendt faktorer, for at du kan sikre gode og sunde mål for din strategi.

Det er afgørende at dine mål at de er specifikke, målelige, opnåelige, realistiske og ikke mindst tidsrealistiske – et godt redskab til dette er at anvende SMART modellen.

Jeg vil anbefale at du også overvejer dine KPI´er for dine mål, hvilken ressourcer du vil anvende og hvad dit budget er for at nå dine mål.

Trin 5: De taktiske planer

De strategiske mål skal nu omsættes til detaljeret planer. Disse planer skal være kortvarigt og indholde handlinger for at nå dine mål. Det kan være at nogle af dine mål er rettet mod evt. leverandør eller samarbejdspartner der nu skal involveres for at nå dine mål.

Pointen er, at du skal fokusere på målbare resultater og hvem / hvad der skal kommunikeres til og om – hvad skal der ske, hvem skal gøre hvad og hvornår skal det ske. Tænk det som delmål for at nå til dit endelige slutmål = strategiske mål.

De-Average | strategiskemål

Trin 6: Strategistyring

Når du er nået hertil, har du lavet et rigtig godt stykke arbejde for dig og din forretning. MEN her er det vigtigt ikke bare at læne sig tilbage og nyde! Det er afgørende for din strategi at du løbende gennemgår dine mål og planer ( en forretning er jo ikke stillestående ) for at sikre at du hele tiden er på rette spor for at nå dine overordnet mål.

I skyggen af den sidste tid med store forandringer, ( Covid-19 ) i vores møde at drive forretning, er det endnu vigtigere at være omstillingsparat og vide vigtigheden af at have en strategi som men kender og kan navigere rundt i når tingene ændre sig.

Har du brug for at få sat fokus på DIN forretning er du mere end velkommen til at kontakte mig – du kan læse mere om mine forløb her på mit site.

God fornøjelse med din marketingstrategi.

Strategi

i

Brugervenlighed & Optimering

Workshop & Oplæg

w

Sociale Medier

Helhedsorienteret Marketing

E-mailmarketing

Jeg vil meget gerne hjælpe dig

Men det kan jeg kun hvis du ringer til mig

6066 8889

Call Now Button